VIDEO GALERIJA

Automatska linija za plastifikaciju

Prikazana automatska taktna linija nalazi se u firmi "Elma" d.o.o. iz Velike Plane i u najvećem broju slučajeva se koristi za plastifikaciju panelnih radijatora.

Na prikazanom snimku možete pogledati put radnog komada kroz automatsku liniju za plastifikaciju (od utovara, preko hemijske pripreme, dodatnog potapanja, sušenja, nanošenja boje, polimerizacije i na kraju istovara).

Godina proizvodnje: 2008

Automatska linija za plastifikaciju

Prikazana automatska taktna linija nalazi se u firmi "Unitehna" d.o.o. iz Kruševca i koristi se za plastifikaciju kolica.

Na prikazanom snimku možete pogledati put radnog komada kroz automatsku liniju za plastifikaciju (od utovara, preko hemijske pripreme i sušenja, nanošenja boje, polimerizacije i na kraju istovara).

Manuelna linija za plastifikaciju

Prikazana linija nalazi se u firmi "ERGOMADE" d.o.o. iz Niša i koristi se za plastifikaciju školskih klupa.

Na prikazanom snimku može se videti jedan radni ciklus od hemijske pripreme do polimerizacije radnog komada. Prikazano postrojenje ima manuelni kružni transport i opslužuje ga jedna osoba.

Godina proizvodnje: 2011

Vertikalni podizač - Teretni lift

Prikazani vertikalni podizač (teretni lift) nalazi se u magacinu firme "Mako" d.o.o. iz Kragujevca.

Na prikazanom snimku možete pogledati jedan proces prilikom korišćenja ovog vertikalnog podizača.

Nosivos: 700 kg

Godina proizvodnje: 2011

Copyright © 2012. profimetal.co.rs

KONTAKT

Kanicova bb,

34000 Kragujevac,

Srbija


Tel:

034/501-362

034/501-462

034/501-366

034/501-464


Fax:

034/501-364


Kontaktirajte nas!