PEĆI ZA POLIMERIZACIJU

Plastifikacija je proces pri kome se vrši površinska zaštita metala ili nemetala. Ovaj vid površinske zaštite naziva se plastifikacija jer se radni komad kompletno oblaže slojem plastike tako što se na njega nanese plastični prah, a potom izvrši polimerizacija pri temperaturama od 180 do 220 stepeni Celzijusove temperaturne skale, u zavisnosti od tehničkih karakteristika praha koji se nanosi.

Peći za polimerizaciju praha za plastifikaciju su termoizolovane kako se energija ne bi gubila na zagrevanje vazduha u prostoriji u kojoj se vrsi plastifikacija, a energent za zagrevanje peći mogu biti: električna energija, nafta ili zemni gas. Radna temperatura peći je o od 180 do 220 stepeni Celzijusove temperaturne skale i reguliše se digitalnim termo-regulatorima.

Peći koje kao energent koriste naftu ili gas umesto elektro-grejača imaju termo-agregat za zagrevanje i zbog toga je njihova cena veća, ali se tokom eksploatacije peći sa zagrevanjem na naftu ili gas ranije otplate od onih koje se zagrevaju na električnu energiju.

Peci za polimerizaciju praha za plastifikaciju mogu biti:

- manuelne sa elektro-grejačima

- manuelne sa termo-agregatom

- automatske sa termo-agregatom

Manuelne peći sa elektro grejačima

Ovaj tip peći za polimerizaciju zagreva se elektro grejačima i karakterističan je za postrojenja koja nemaju veliki kapacitet. Ove peći imaju integrisan sistem ventilacije koji skida temperaturu sa elektro-grejača i ujedno postiže uniformnu raspodelu temperature unutar peći. U zavisnosti od potreba mogu, i ne moraju, biti protočne.

Manuelne peći sa termo-agregatom

Ovaj tip peći za polimerizaciju zagreva se termo-agregatom koji kao energent za zagrevanje kotiste naftu ili zemni gas. Termoagregati sastoje se od gorionika, ložišta i sistema za ventilaciju koji skidaju temperaturu sa užarenog ložišta i ujedno postižu uniformnu raspodelu temperature unutar peći.

Peći sa ovakvim načinom zagrevanja su karakterstične za postrojenja sa većim kapacitetom, njihova cena je veća od onih koje se zagrevaju električnom energijom, ali se za razliku od njih tokom eksploatacije ranije otplati. U zavisnosti od potreba mogu, i ne moraju, biti protočne.

Automatske peći sa termo-agregatom

Automatske peći, zbog velikog kapaciteta zagrevaju se isključivo termo-agregatima. Ove peći su protočne i imaju pneumatska vrata koja se automatski otvaraju/zatvaraju kada je to potrebno.

Fotografije peći za polimerizaciju praha:

PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU
PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU
PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU
PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU
PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU PECI ZA POLIMERIZACIJU


Copyright © 2012. profimetal.co.rs

KONTAKT

Kanicova bb,

34000 Kragujevac,

Srbija


Tel:

034/501-362

034/501-462

034/501-366

034/501-464


Fax:

034/501-364


Kontaktirajte nas!