MOKRO FARBANjE

Pored izrade farbara za plastifikaciju, preduzeće "Profi Metal" d.o.o. bavi se i izradom farbara za lakarianje i mokro farbanje.

Farbare za mokro farbanje i lakiranje najčešće se koriste za zaštitu drveta lakovima i tečnim premazima. Pored činjenice da se korišćenjem farbara za mokro farbanje zadovoljavaju svi ekološki kriterijumi farbare za mokro farbanje u mnogome doprinose kvalitetu finalne zaštite radnih komada, posebno kada je reč o visokom sjaju. Sa druge strane, kako su lakovi i tečni premazi lako isparivi i jako štetni po zdravlje onih koji sa njima rade, svako od postrojenja je opremljeno ventilacionim sistemom koji štetna isparenja izvlači filtrira i izbacuje van prostorije u kojoj se vrši nanošenje lakova i tečnih premaza.

Linije za mokro farbanje mogu biti:

- sa natpritiskom

- bez natpritiska

Postrojenja za mokro farbanje se prema principu rada mogu podeliti na:

- postrojenja bazirana na suvim filterima

- postrojenja bazirana na vodenoj zavesi

Prilikom projektovanja farbare za mokro farbanje i lakiranje, a u skladu sa Vašim budžetom i potrebama, naši stručnjaci će predloziti najekonomičnije rešenje za Vaš pogon.

Fotografije farbara za mokro farbanje:

MOKRO FARBANjE MOKRO FARBANjE MOKRO FARBANjE MOKRO FARBANjE
MOKRO FARBANjE MOKRO FARBANjE MOKRO FARBANjE MOKRO FARBANjE


Copyright © 2012. profimetal.co.rs

KONTAKT

Kanicova bb,

34000 Kragujevac,

Srbija


Tel:

034/501-362

034/501-462

034/501-366

034/501-464


Fax:

034/501-364


Kontaktirajte nas!