HEMIJSKE PRIPREME

Jedan od najbitnijih procesa prilikom površinske zaštite metala (naročito prilikom plastifikacije) svakako je hemijska priprema radnih komada, dok je kod plastifikacije aluminijuama neophodno kako bi se postigli zadovoljavajući rezultati. Hemijska priprema radnih komada vrši se bilo potapanjem, bilo ispiranjem hemijskim sredstvima koja sa radnih komada skidaju masnoće i okside, čime se obezbeđuje najbolji kvalitet zaštite, kao i višegodišnja postojanost boje.

Prilikom projektovanja postrojenja za plastifikaciju, u skladu sa Vašim budžetom i potrebama, naši stručnjaci će predloziti najekonomičniju hemijsku pripremu za Vaš pogon.

Hemijske pripreme mogu biti:

- ručne za pranje (jedna kada)

- ručne za potapanje (četiri kade)

- automatske sa diznama za ispiranje (tri kade i tri tunela sa rampama i diznama za pravljenje izmaglice)

Hemijske pripreme za ručno pranje

Ove hemijske pripreme su vrlo jeftine jer se sastoje samo od jedne kade u kojoj se rastvor elektro-grejačima zagreva na određenu temperaturu, a radni komadi ručno peru. Ovaj tip hemijske pripreme spada u deo šaržnog postrojenja.

Hemijske pripreme za potapanje

Hemijske pripreme za potapanje sastoje se od 4 iste kade, noseće konstrukcije, dizalice sa vođicom i tovarne platforme. U ovoj hemijskoj pripremi radni komadi se najpre pakuju na teretnu platformu koja se dizalicom redom potapa u svaku od kada. Ovaj tip hemijske pripreme spada u deo šaržnog postrojenja.

Automatske hemijske pripreme

Ove hemijske pripreme su sastavni deo automatskih linija za površinsku zaštitu, sastoje se od tri kade i tri tunela u kojima postoje rampe sa diznama pomoću kojih se unutar tunela hemijske pripreme pravi izmaglica hemijskih rastvora odnosno vode. U prve dve kade rastvor se izmenjivačima toplote na naftu ili gas zagreva na određenu temeraturu, dok se u trećoj nalazi hladna voda za ispiranje radnih komada. Svaki od tri tunela ima po dvoja automatskih vrata koja se zatvaraju pre poĉetka rada kako ne bi došlo do mešanja rastvora ili njegovog rasturanja po prostoriji.

Fotografije hemijskih priprema:

HEMIJSKE PRIPREME HEMIJSKE PRIPREME HEMIJSKE PRIPREME HEMIJSKE PRIPREME
HEMIJSKE PRIPREME HEMIJSKE PRIPREME HEMIJSKE PRIPREME HEMIJSKE PRIPREME
HEMIJSKE PRIPREME HEMIJSKE PRIPREME HEMIJSKE PRIPREME


Copyright © 2012. profimetal.co.rs

KONTAKT

Kanicova bb,

34000 Kragujevac,

Srbija


Tel:

034/501-362

034/501-462

034/501-366

034/501-464


Fax:

034/501-364


Kontaktirajte nas!