KABINE ZA NANOŠENjE PRAHA

Za nanošenje praha koristi se poseban uređaj koji koristeci visoki napon naelektriše plastični prah te se on nalepi na radni komad, a kako bi sprečili nalepljivanje praha svuda po prostoriji u kojoj se vrši plastifikacija koriste se kabine za elektrostatičko nanošenje praha (plastificiranje).

Kabina za elektrostatičko nanošenje praha (plastificiranje) pravi potpritisak u odnosu na onaj koji vlada u prostoriji, tako da prah koji se koristi za plastifikaciju ne leti svuda po prostoriji već se preko filtera ili multiciklona kabine skuplja na jednom mestu. Takođe, pored sprečavanja praha da se lepi svuda po prostoriji, uloga kabine je i da nenalepljeni prah skupi u jednu posudu kako bi se kasnije ponovo koristio pri sledećem farbanju (plastifikaciji).

U zavisnosti od Vaših potreba za farbanjem, a u skladu sa Vasim budžetom naši stručnjaci će Vam preporučiti optimalnu kabinu za Vašu proizvodnju, a one mogu biti:

- ručne sa filterima

- ručne sa multiciklonom

- automatske sa multiciklonom, filterskom grupom i vertikalnim pozicionerima (robotima)

Kabine za elektrostatičko nanošenje praha sa filterima

U ovakvim kabinama promena boje zahteva montiranje novog kompleta filtera, stoga je ovaj tip kabina karakterističan za postrojenja u kojima se boja kojom se farba ne menja često. Prah koji se ne nalepi skuplja se ne podu kabine.

Kabine za elektrostatičko nanošenje praha sa multiciklonom

Ovaj tip kabine karakteriše brza i jednostavna zamena i skupljanje boje. Prah koji se ne nalepi na radni komad se preko usisne haube uvlači u multiciklon koji 95% praha sakuplja u posudu koja se nalazi ispod njega, dok 5% praha odlazi na dalje procesuiranje. U zavisnosti od kapaciteta, uz multiciklon isporučuju se filterska grupa (za postrojenja sa velikim kapacitetom) ili grupa sa filter vrećama (za postrojenja sa nešto manjim kapacitetom). Ove dve grupe za filtriranje skupljaju preostalih 5% praha ispod sebe i taj prah se više ne može koristiti, dok se 95% nenlepljenog praha skupljenog ispod multiciklona može ponovo koristiti.

Automatske kabine za elektrostatičko nanošenje praha sa multiciklonom i vertikalnim pozicionerima (robotima)

Ove kabine imaju gotovo iste karakteristike kao i ručne kabine sa multiciklonom i filterskom grupom. Automatske kabine razlikuju se po tome što na ulazu i izlazu iz kabine postoje siluete, a na bočnim stranama postoje pneumatska vrata koja se otvaraju kada se roboti i transporter zaustave.

Najbitnija osobina ovog tipa kabina je to što prah nanose vertikalni pozicioneri (roboti).

Fotografije kabina za elektrostatičko nanošenje praha (plastfikaciju):

KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU) KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU) KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU) KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU)
KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU) KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU) KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU) KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU)
KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU) KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU) KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU) KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU)
KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU) KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU) KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU) KABINE ZA NANOSENjE PRAHA (PLASTIFIKACIJU)


Copyright © 2012. profimetal.co.rs

KONTAKT

Kanicova bb,

34000 Kragujevac,

Srbija


Tel:

034/501-362

034/501-462

034/501-366

034/501-464


Fax:

034/501-364


Kontaktirajte nas!