SUŠARE

Jedan od najbitnijih procesa prilikom površinske zaštite metala (naročito prilikom plastifikacije) svakako je hemijska priprema radnih komada, dok je kod plastifikacije aluminijuama neophodno kako bi se postigli zadovoljavajući rezultati. U automatskim linijama za površinsku zaštitu kako bi se smanjilo vreme sušenja radnih komada posle hemijske pripreme ugrađuju se sušare.

Sušare su termoizolovane kako se energija ne bi gubila na zagrevanje vazduha u prostoriji u kojoj se sušara nalazi. Radna temperatura sušare je o od 80 do 120 stepeni Celzijusove temperaturne skale i reguliše se digitalnim termo-regulatorima.

Kako se sušare uglavnom koriste u automatskim linijama, u najvećem boju slučaja sušare su protočne sa pneumatskim vratima koja se automatski otvaraju/zatvaraju kada je to potrebno, dok se zagrevanje vrši termo-agregatima koji kao energen koriste naftu ili zemni gas.

Fotografije sušara:

SUŠARE SUŠARE SUŠARE SUŠARE
SUŠARE


Copyright © 2012. profimetal.co.rs

KONTAKT

Kanicova bb,

34000 Kragujevac,

Srbija


Tel:

034/501-362

034/501-462

034/501-366

034/501-464


Fax:

034/501-364


Kontaktirajte nas!