UREĐAJ ZA PRAVLjENjE NATPRITISKA

Kako se linije za mokro farbanje vrlo često nalaze u istoj zgradi kao i proizvodnja potrebno je obezbediti gotovo savršenu izolacoju od ostatka pogona za postizanje što bolji rezultata farbanja.

Za rešavanje ovog problema koristi se uređaj za pravljenje natpritiska. Ovaj uređaj pravi natpritisak u prostoriji u kojoj se vrši mokro farbanje u odnosu na onaj koji vlada u ostatku pogona, tako da prašina i slične prljavštine gotovo nikako ne mogu da uđu u prostoriju u kojoj se nanosi boja. Uređaj se sastoji od ventilatora promenljivog kapaciteta, kanala, predfiltera, izmenjivača toplote i haube sa finim filterima, a natpritisak se postiže tako što je kapacitet ventilatora za dopremanje svežeg vazduha znatno veći od onog koji otprema vazduh iz prostorije. Radi postozanja najboljih rezultata, uduvna hauba montira se kao plafon kabine za mokro farbanje. Takođe, ovaj uređaj ima integrisan izmenjivač toplote koji zagreva svež vazduh koji se doprema u prostoriju. Izmenjivač toplote za zagrevanje vazduha koristi toplu vodu.

Važno je pomenuti i to, da je za ovaj uređaj potpuno nebtno da li se radi o kabini sa suvim filterima ili kabini sa vodenom zavesom.

Fotografije uređaja za pravljenje natpritiska i kabina sa ugrađenim natpritiskom:

UREDjAJ ZA PRAVLjENjE NATPRITISKA UREDjAJ ZA PRAVLjENjE NATPRITISKA UREDjAJ ZA PRAVLjENjE NATPRITISKA UREDjAJ ZA PRAVLjENjE NATPRITISKA
UREDjAJ ZA PRAVLjENjE NATPRITISKA UREDjAJ ZA PRAVLjENjE NATPRITISKA


Copyright © 2012. profimetal.co.rs

KONTAKT

Kanicova bb,

34000 Kragujevac,

Srbija


Tel:

034/501-362

034/501-462

034/501-366

034/501-464


Fax:

034/501-364


Kontaktirajte nas!