PLASTIFIKACIJA

Elektrostatička plastifikacija metala je oblik površinske zaštite koji ima mnoge i velike prednosti u odnosu na druge vidove zaštite metala i nemetala, a samo neke od njih su to što je pre svega jeftinije, ne zagađuje okolinu i činjenica da se jednostavno postižu svi zahtevi, efekti, nijanse itd.

Evropski standardi u mnogo slučajeva zahtevaju da oblik površinske zastite bude baš plastifikacija. Ukoliko želite da plastifikacija bude i vaš način površinske zaštite preduzeće "Profi Metal" proizvođačima omogućuje da uvedu liniju za elektrostatičku plastifikaciju u svoje proizvodne pogone, bilo da se radi o manjim ručnim ili o protočno-automatskim linijama za serijsku proizvodnju. Plastifikacija i uvođenje farbare za plastifikaciju sa sobom nose sledeće prednosti:

- štedite vreme i smanjujete transportne troškove

- skraćujete rok izrade proizvoda

- ostvarujete veliku uštedu jer se po pravilu montirana oprema za plastifikaciju otplati za 1-2 godine

- ispunjavate sve ekološke norme jer je plastifikacija potpuno bezbedna za okolinu

Plastifikacija je proces pri kome se vrši površinska zaštita. Ovaj vid površinske saštite naziva se plastifikacija jer se radni komad kompletno oblaže slojem plastike tako što se na njega nanese plasticni prah, a potom izvrši polimerizacija pri temperaturama od 180 do 220 stepeni Celzijusove temperaturne skale, u zavisnosti od tehnickih karakteristika praha koji se nanosi.

Za nanošenje praha koristi se poseban uređaj koji koristeći visoki napon naelektriše plastični prah te se on nalepi na radni komad, a kako bi sprečili nalepljivanje praha svuda po prostoriji u kojoj se vrsi plastifikacija koriste se kabine za elektrostatičko nanošenje praha (plastificiranje), dok se za polimerizaciju radnih plastičnog praha koriste se posebne peći.

Farbare za plastifikaciju se prema tipu mogu podeliti na:

- automatska

- šaržna

Farbare za plastifikaciju se prema korišćenju boje mogu podeliti na:

- višebojne sisteme (jednostavna promena boje)

- jednobojne sisteme (komplikovana promena boje)

Fotografije farbara za plastifikaciju:

Plastfikacija aluminijumskih profila Plastifikacija panelnih radijatora - automatska farbara Plastifiakcija panelnih radijatora - automatska farbara Kabina za plastifikaciju sa multiciklonom i filter vrecama
Plastifikacija delova aluminijumske stolarije - Pec za polimerizaciju Plastifikacija tabli limova - Pec za polimerizaciju


Copyright © 2012. profimetal.co.rs

KONTAKT

Kanicova bb,

34000 Kragujevac,

Srbija


Tel:

034/501-362

034/501-462

034/501-366

034/501-464


Fax:

034/501-364


Kontaktirajte nas!