TRANSPORTERI

Radni komadi za površinsku zaštitu veoma često mogu biti vrlo teški pa se čak i u manuelnim postrojenjima pribegava nekim vidovima transportera.

U zavisnosti od Vaših potreba za farbanjem, a u skladu sa Vašim budžetom nasi stručnjaci će Vam preporučiti najoptimalniji vid transporta u Vašem postrojenju, a transporteri mogu biti:

- šarzni nemotorizovani

- šarzni motorizovani

- automatski jednošinski konvejeri

Šaržni transporteri

Transporteri u manuelnim postrojenjima mogu biti ručni ili motorizovani, predstavljaju ih šina sa trolama u kabini za nanošenje praha i kolica za kačenje radnih komada spremnih za polimerizaciju.

Automatski jenošinski konvejeri

Za razliku od manuelnih, kod automatskih linija koriste se protočni jednošinski konvejeri koji prolaze kroz celo postrojenje i sve uredjaje, čija se brzina moze menjani i koji se u skladu sa tipom farbare mogu kretati taktno ili kontinualno. Kada je u pitanju taktna linija za površinsku zaštitu uz transporter se isporučuje i elektronski sistem koji vodi računa o aktiviranju i stopiranju svih uređaja u farbari.

Fotografije transportera:

TRANSPORTERI TRANSPORTERI TRANSPORTERI TRANSPORTERI
TRANSPORTERI TRANSPORTERI TRANSPORTERI TRANSPORTERI
TRANSPORTERI TRANSPORTERI TRANSPORTERI TRANSPORTERI


Copyright © 2012. profimetal.co.rs

KONTAKT

Kanicova bb,

34000 Kragujevac,

Srbija


Tel:

034/501-362

034/501-462

034/501-366

034/501-464


Fax:

034/501-364


Kontaktirajte nas!